Keselamatan

 
 
Perlindungan Data
Teknologi terkini termasuk enkripsi data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.
 
 
Keselamatan Storan

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.