VISI
KPF sebagai peneraju Koperasi Konglomerat dan Patuh Syariah.
 
 
MISI
1. Mengoptimumkan pulangan anggota melalui kepelbagaian aktiviti pelaburan.
 
2. Menyediakan pelbagai kemudahan moden dan perkhidmatan mesra pelanggan.
 
3. Sebagai ajen penyumbang kepada pembangunan negara.
 
4. Prihatin kepada kebajikan anggota dan masyarakat.
 
 
OBJEKTIF
Menggiat dan menggalakkan penyimpanan wang oleh anggota-anggota.
 
Mengadakan kemudahan-kemudahan simpanan dan aktiviti pelaburan yang diuruskan secara ​profesional.
 
Menjana pulangan yang konsisten, stabil lagi baik melalui usaha-usaha pelaburan.
 
Meninggikan taraf ekonomi anggota hasil daripada kegiatan simpanan dan pelaburan.