1 2 3 4
 

Pembiayaan Anggota individu


Keistimewaan


 • Kelulusan cepat
 • Tiada Riba
 • Kadar keuntungan yang kompetatif
 • Tiada had umur (60 tahun ke bawah wajib ambil Takaful)

Dokumen Yang Diperlukan

 • Salinan kad pengenalan
 • Slip gaji 3 bulan terkini / Pay Sheet
 • Sijil-sijil KPF
 • Penyata Akaun Maybank 3 bulan terkini
 • Lain-lain dokumen yang berkenaan

Pembiayaan Peribadi-i

 •        Disediakan bagi tujuan seperti Pembiayaan pendidikan, perbelanjaan perkahwinan dll.
 • ·         Nilai Pembiayaan RM 3,000 – RM 100,00.
 • ·         Tempoh pembayaran 1-10 tahun
 • ·         Kadar keuntungan 6% setahun


Pembiayaan Motorsikal-i

 •       Pembelian motorsikal
 •       Nilai Pembiayaan RM 3,000 – RM 7,000
 •       Tempoh pembayaran 1-7 tahun
 •       Kadar keuntungan 1% sebulan


Pembiayaan Mikrokredit-i

 •       Pembiayaan kepada anggota yang memerlukan tunai / pusingan modal perniagaan.
 •       Nilai Pembiayaan RM 1,000 – RM 2,000
 •       Tempoh pembayaran 50 minggu @ 12 bulan
 •        Kadar keuntungan 1% sebulan

Pembiayaan Tunai-i

 •       Ditawarkan kepada anggota untuk kemudahan tunai pada musim perayaan, cuti sekolah dan sebagainya.
 •       Tempoh pembayaran selama setahun
 •       Kadar keuntungan 6% setahun


PEMBIAYAAN ANGGOTA KOPERASI


Dokumen Yang Diperlukan

 • Salinan Kad Pengenalan (depan & belakang) Pengerusi, Setiausaha dan Bendahari Koperasi.
 • Salinan Sijil Pendaftaran Koperasi.
 • Minit Mesyuarat Lembaga yang berkaitan dengan permohonan Pembiayaan.
 • Penyata Bank 3 bulan terkini.
 • Cadangan Kertas Kerja yang berkaitan dengan Pembiayaan dipohon.
 • Surat Kelulusan Daripada SKM.
 • Resolusi penandatangan diberi kuasa.
 • Undang-Undang Kecil Koperasi.
 • Dokumen-dokumen lain yang berkaitan.


Pembiayaan Koop-i

 •       Kemudahan tunai kepada koperasi-koperasi anggota bagi membiayai modal pusingan perniagaan, Pembiayaan projek, pembelian harta tetap dan sebagainya.
 •       Jumlah Pembiayaan berdasarkan jumlah pemilikan saham KPF
 •       Tempoh Pembiayaan 1 hingga 10 tahun.
 •       Kadar keuntungan 6% setahun